Putovanja

Putovanja

Aerodromi: Crna Gora ima dva medjunarodna aerodroma
Golubovci - Podgorica 41km udaljen od Bara
Tivat 58km udaljen od Bara

U blizini je i aerodrom Ćilipi - Dubrovnik 130 km udaljen od Bara.

More/Luke: Postoje dvije stalne trajektne linije prema luci Bar
Bar - Bari (Italy) - Bar
Bar - Ancona (Italy) - Bar

Željeznica: Postoje nekoliko direktnih linija do Bara.
Skopje (Makedonija) - Bar
Subotica (Srbija) - Beograd - Podgorica - Bar
Niš (Srbija) - Podgorica - Bar

Auto/Autobus:
Sa zapada :regionalni put duž Jadranske magistrale
Sa sjevera: regionalni put Bijelo Polje – Kolašin – Podgorica –Sutomore - Bar
Sa istoka: postoji nekoliko graničnih prelaza i puteva od pravca Kosova i Albanije

 

map1

Facebook Twitter Google+ Pinterest